De flesta vill gärna veta vilka krav som ställs till dem när de ansöker om lån. Om man känner till kraven innan man ansöker kan man enklare ansöka om de rätta lånen. Man kan nämligen på förhand välja bort de lån där man inte uppfyller de krav och kriterier som ställs på kunderna.

Om SMSlån kan man generellt sett säga att det ställs färre och lägre krav till kunderna än det gör för vissa andra lån och de flesta kan därför ansöka om ett SMSlån utan att de ska vara rädda för att bli nekade.

Det är t.ex. möjligt för helt unga människor att teckna ett SMSlån. Det är väldigt vanligt att det ställs krav på att ens kund ska vara minst 20, 23 eller 25 år om man ska teckna ett helt vanligt privatlån. Dock kan man förvänta sig det motsatta när man ansöker om ett SMSlån. Här finns det inga minsta krav för hur gammal man ska vara. Om man bara har fyllt 18 år kan man enligt svensk lagstiftning låna pengar och därför kan man också teckna ett SMSlån.

Samtidigt ska man inte lämna någon säkerhet för lånet när man tecknar ett SMSlån. När man tecknar andra slags lån är det ofta krav på att man ska lämna säkerhet i form av sitt hus eller bil. Detta är ett väldigt vanligt i t.ex. banker. Om då inte lyckas sköta sina månadsamorteringar kan man riskera att man förlorar det som man lämnat som säkerhet. Detta kommer aldrig att ske med ett SMSlån. Här ska du inte lämna något som säkerhet för att kunna låna pengar.

De flesta vanliga lån ställer ofta krav på hur stor din inkomst ska vara. Der är t.ex. inte ovanligt att man ska tjäna minst 250.000 kr per år för att man ska få låna pengar. Detta är heller inte ett krav som ställs när man ansöker om ett SMSlån. Här finns det oftast inga krav på hur stor din ska vara – dock finns det ofta ett krav på att du ska ha en inkomst för att du ska kunna låna pengar. De flesta långivare accepterar även bidrag och kontanthjälp eller liknande som en vanlig inkomstkälla och man får därför gärna låna pengar även om man inte arbetar.

Du kan alltså i lugn och ro ansöka om ett SMSlån om du är minst 18 år gammal och har en inkomst. Du kommer med all sannolikhet beviljas att låna pengar.