Efterfrågan på celler och batteripack har skjutit i höjden efter fordonsindustrins satsning på el. Detta leder till att det blir svårt att få tag i utrustning för att kunna skapa celler. I försörjningskedjans led skapas svårigheter som gör att det bli snävt på flera plan. Ett företag som fått känna av detta är Northvolt. I egen ledning har de tänkt att göra alla steg i processen, alla utom gruvbrytning och anrikning. Allt från förädling av anrikat mineral till färdiga batteripack.

Det är dock en jätteprocess i en lång rad invecklade steg att tillverka celler från ax till limpa. Energi åt gången är enorm när det anrika materialet förädlas och renas. Genom att använda sig av förnybar energi såsom vattenkraft löses det problemet. Men det gäller att batterierna återvinns om råvarorna ska räcka på lång sikt. Att få till ett cirkulärt flöde är nyckeln. För att kunna bygga nya produkter måste man få tillbaka råmaterialet. Redan nu så finns det planer om att utveckla processen för att få batterierna till att hålla längre.

Det som är positivt är att jakten redan syns. Redan är det stor konkurrens bland biltillverkarna gällande celler och batteripack till de kommande elbils modellerna. Northvolt har fått många som vill binda sig för ett års leveranser. Detta för att försäkra sig om att kunna få tilldelning av batterier. När det gäller nyförsäljning av bilar står batteribilar/elbilar endast för 1–2 procent på marknaden. Däremot finns det företag som vill öka detta procentantal till upp mot 30 procent till år 2025. Det finns en stor marknad och många intresserade vilket har lett till hög efterfrågan, detta trots att Northvolt stora finansieringsrunda ej satt igång ännu.

Publicerat iitle

Kommentarer inaktiverade.