smslån utan UCFör all långivning, oavsett det gäller smslån, privatlån, kreditköp, bolån eller privatlån, är det centralt att långivaren har en god kännedom om låntagarens ekonomi. Det är viktigt för båda parter. Långivaren behöver säkerställa att låntagaren kan betala tillbaka lånet och låntagaren är inte förtjänt av att bli beviljad lån som han eller hon egentligen inte har råd med.

Det är lika viktigt oavsett låneform. Här nedan får du lite mer information om vad som gäller för smslån och vad smslån utan UC egentligen är för något.

Obligatoriskt med kreditkontroll

Det har ända sedan kreditgivningens barndom varit praxis att långivaren gör en kreditkontroll av en potentiell låntagare. Sedan ett antal år tillbaka gäller dock lagstadgade regleringar kring hur kontrollen ska göras och sedan juli 2014 gäller att kreditkontrollen i princip alltid ska göras utifrån informationen i en kreditupplysning. Det är helt enkelt obligatoriskt med en mer omfattande kreditkontroll från långivarens sida.

En kreditupplysning är ett utdrag ur det register av kreditinformation som ett så kallat kreditupplysningsföretag för över myndiga medborgare runt om i landet. I kreditupplysningen finns en rad viktiga uppgifter som en långivare kan/ska lägga till grund för kreditkontrollen. Kreditupplysningsföretagen har i regel olika nivåer när det gäller hur detaljerad informationen är, men en ”vanlig” kreditupplysning ska i varje fall inkludera:
Grundläggande personuppgifter
Nuvarande krediter med total kredit och utnyttjad kreditram
Betalningsanmärkningar
Antalet förfrågningar det senaste året/de senaste åren (eventuellt uppdelat på lånetyper)

Flera kreditupplysningsföretag

Det finns mer än en handfull kreditupplysningsföretag i Sverige. Förutom UC AB, som är marknadsledande, är bland andra Bisnode, Decidas Info, Intrum Justitia, Sergel Kredittjänster och Syna verksamma inom kreditinformation och kreditupplysning. Alla kreditupplysningsföretag ska ha tillstånd för sin verksamhet och det är myndigheten Datainspektionen som utfärdar dessa. Du kan hitta mer information om de olika kreditupplysningsföretagen på Datainspektionens webbplats.

Att UC AB är störst på kreditinformation innebär att flest långivare vänder sig till denna aktör. Det innebär också att UC har det mest omfattande registret (alla olika kreditupplysningsföretag för separata register). Det är däremot vanligt att långivare av smslån använder annat upplysningsföretag än UC.

Problematiskt med flera UC

För varje lån eller kredit du ansöker om görs en notering i kreditinformationen. Noteringen anger datum, typ av lån, med mera. Långivare och andra aktörer med intresse av att få en samlad bild av en persons kreditinformation kan se med skepsis mot ett större antal noteringar. Själva antalet pekar nämligen på en lite sämre finansiell situation. Ju fler noteringar, desto större kan det implicita behovet av att låna vara. Detta innebär i sin tur att du kan få svårare att få lån.
Som vi berättade om ovan finns flera kreditupplysningsföretag och varje aktör för ett eget register. En kreditupplysning som noteras hos UC noteras alltså inte per automatik hos exempelvis Bisnode eller Syna och vice versa. Om du vill ta ett smslån kan det vara en god idé att ansöka om smslån utan UC, detta för att inte minska dina möjligheter att få andra typer av lån, såsom exempelvis privatlån och bolån. De flesta långivare inom dessa två lånetyper använder sig nämligen av UC och noteringar om smslån är inte direkt gynnsamma.

Här på Smslånonline.nu hittar du flera långivare inom snabblån som erbjuder dig att ansöka om smslån utan UC. Har du redan en större mängd kreditupplysningar hos UC kan vi rekommendera dig att kika närmare på långivare med smslån utan UC.

Smslån utan uc allt vanligare

Fler och fler Svenskar tecknar snabblån och smslån utan uc i olika former. Den snabba och lättillgängliga formen av lån utan krav eller kreditupplysning har de senaste åren vuxit sig allt större. Ett snabblån tecknas normalt över 30 dagar, och återbetalas på samma sätt som man betalar en vanlig faktura. Smslån är för många den enda utvägen ur en ekonomisk svacka, men samtidigt växer problematiken kring antalet obetalda smslån som når Kronofogden. Dessa betalningsförelägganden beror ofta på att personer tecknat mindre lån till skyhöga kostnader, och dessutom med bara några veckors möjlighet att återbetala lånet.

Kreditupplysning tas allt mer sällan

Den stora marknaden för snabblån innebär också att lånemarknaden är kraftigt konkurrensutsatt. Detta leder bland annat till att allt färre kreditupplysningar tas innan lån skrivs ut. Lån som tecknas utan uc löper högre risk att inte återbetalas. Konkurrens innebär självklart många fördelar, eftersom priset pressas ned, åtminstone hos vissa långivare. Eftersom efterfrågan på snabba lån och smslån är hög skor sig tyvärr många kreditgivare på att utfärda allt för kostsamma lån till okunniga eller desperata kunder.

Att exempelvis låna tusen kronor utan uc kan vara gratis hos en långivare, men kosta fem hundra kronor i ränta och avgifter hos en annan. Eftersom de personer som tar smslån från början har ekonomiska problem ställer dessa höga kostnader ofta till det ytterligare för dessa individer. Att jämföra olika smslån utan uc och titta på både räntor/avgifter och detaljerna kring återbetalningstiden av lånet. Vissa lån kan tecknas på längre återbetalningstid, exempelvis 90 dagar. Att kunna återbetala lånet på utsatt tid är en förutsättning för att undvika ytterligare kostnader.

Lenders jämför smslån & krediter

Lenders.se jämför bland annat smslån, och sammanställer erbjudanden från flera olika långivare i Sverige. Läs mer om olika kreditgivare och deras specifika låneerbjudande. Förutom skillnader i pris och återbetalningstid skiljer sig långivarna åt på några ytterligare vis. Vissa kreditgivare accepterar identifiering med e-legitimation, vilket möjliggör snabbare hantering och utbetalning av pengarna.