risker-med-smslånAll långivning är förenad med risk och det gäller både för långivaren och låntagaren. Långivarens del av låneavtalet – att betala ut det lånade beloppet – innebär en risk att pengarna helt enkelt går förlorade och låntagaren löper risken att drabbas av mycket negativa konsekvenser vid utebliven betalning.

Här ska vi titta lite närmare på risker med smslån utifrån låntagarens perspektiv.Det handlar framför allt om risken att drabbas av rättsmaskineriets processer och risken för en försämrad ekonomi i framtiden.

Om du inte kan betala

Det är förenat med betydande negativa konsekvenser att inte kunna betala tillbaka ett lån i rätt tid. Det räcker med en missad betalning för att problem ska uppstå och vid upprepade uteblivna betalningar kan situationen bli diger ganska snabbt. Det enda positiva i sammanhanget är att långivaren har en tydlig indrivningsprocess att följa och om du ordnar upp situationen skyndsamt behöver konsekvenserna inte bli så allvarliga.

Det första steget vid utebliven betalning är betalningspåminnelsen. Nästa steg är inkasso och slutligen kan långivaren hänvisa ärendet till kronofogden. Om ärendet stannar vid påminnelse eller inkasso drabbas du av avgifter, vilket är betungande i sig, men inte direkt livsavgörande. Om ärendet går till kronofogden blir situationen en helt annan. Du kommer att få ett betalningsföreläggande och blir dessutom belastad med en betalningsanmärkning. I tillägg finns risken att långivaren säger upp hela lånet i förtid och kräver omedelbar betalning.

Sämre ekonomi

Det finns två skäl för att ta ett lån. För det första kan du använda ett lån för investeringar eller inköp av kapitalvaror. För det andra kan du använda ett lån för direkt konsumtion. Ett exempel på förstnämnda är köp av bostad eller fritidsbostad. Lån för konsumtion, såsom privatlån och smslån, är tänkta att användas för att täcka upp hål i hushållsbudgeten, för resor och andra nöjen, med mera.

Oavsett vilket skäl du har för att låna drar du på dig förpliktelser vid samma tidpunkt som du undertecknar låneavtalet. Den främsta förpliktelsen är att betala amortering och ränta på lånet. Just räntan är det centrala om vi talar om risken att drabbas av en sämre ekonomi. Du betalar helt enkelt en slags avgift till långivaren för att du får förmånen att låna och denna avgift är en pålaga som är i tillägg till förpliktelsen att betala tillbaka själva lånebeloppet. Genom att låna drar du på dig en extra kostnad och denna kan göra att din ekonomi försämras i det långa loppet.

Räntan (och amorteringarna) ska betalas löpande under en längre tid och det gäller att du är noga med att analysera din ekonomi genom att göra en budget för att se hur den extra kostnaden kommer att slå mot ditt konsumtionsutrymme.

Kopplat till detta kan vi nämna risken att behöva låna för att ha råd med befintliga lån. Detta är att betrakta som en mycket ond cirkel och därför är det så viktigt att du inte lånar för mycket från början.