Sverige är ett litet land på den globala penningmarknaden och ränteläget i Sverige påverkas i mycket stor utsträckning av omvärldsläget. Efter en omfattande ekonomisk kris i Lehman Brothers spår under 2008 sänke Riksbanken 2014 reporäntan till 0%. På grund av det fortsatta osäkerhetsläget i världens ekonomier så infördes 2015 en negativ reporänta, -0,10%.

Vad förutspår Riksbanken

Riksbanken meddelade i december 2017 att reporäntan skulle hållas kvar på -0,50%. Under april 2018 har Riksbanken meddelat att styrräntan fortsatt ska hållas på -0,50%. Vidare anser man att svensk konjunktur är fortsatt stark med en inflation nära målet. Samtidigt flaggar Riksbanken för att prognosen för framtida inflation blir något lägre än tidigare.

Hur påverkas reporäntan

Riksbankens tidigare indikation på att långsamt höja reporäntan med start andra halvåret 2018 ligger kvar. Man är dock tydlig med att en för snabb stärkning av den svenska kronan kan vara oerhört negativ för inflationen och vid behov är man beredd att snabbt sätta in ytterligare penningpolitiska lättnader.

Vad gör det för husägare

För svenska husägare gäller det att även fortsättningsvis vara medveten om att den låga reporäntan och den låga bolåneräntan är en variabel som kan komma att förändras. Riksbanken ser stora risker med hushållens höga skuldsättningar, skuldsättningar som dessutom stiger ännu mer. Riksbanken anser att en kombination av bostadspolitik, skattepolitik och makrotillsyn är det som krävs för att kontrollera riskerna med hushållens höga skuldsättning.

Publicerat iitle

Kommentarer inaktiverade.